Bs Skincare บีเอส สกินแคร์ รับผลิตครีม รับสร้างแบรนด์ โรงงานผลิตเครื่องสำอาง ผลิตครีม โรงงานผลิตครีม cosmetic manufacturer โรงงานผลิตครีมขายส่ง โรงงานผลิตเครื่องสําอางค์ ผลิตเครื่องสำอางค์ manufacturer cosmetic ผลิตครีมกิโลโรงงานผลิตครีมหน้าใส ผลิตครีมเป็นกิโล ผลิตเวชสําอางค์ ผลิตเครื่องสำอางค์ บริษัทผลิตเครื่องสำอางค์ โรงงานผลิตครีมผิวขาว บริษัทผลิตเครื่องสำอางค์ โรงงานผลิตครีมหน้าขาว โรงงานครีมมาตรฐาน โรงงานผลิตครีมมาตรฐาน โรงงานผลิตครีม โรงงานผลิตสบู่ ทำครีม ทำเครื่องสำอางค์ ทำสบู่ ทำครีมแบรนด์ตัวเอง ทำเครื่องสำอางแบรนด์ตัวเอง ทำสบู่แบรนด์ตัวเอง รับผลิตครีม รับผลิตเครื่องสำอาง รับผลิตสบู่ สร้างแบรนด์ครีม สร้างแบรนด์เครื่องสำอาง สร้างแบรนด์สบู่ ผลิตครีม ผลิตเครื่องสำอาง ผลิตสบู่ ทำแบรนด์ครีม จดทะเบียนอย. ครีมขาว

 
 
    นโยบายบริษัท

 
     
  1. มุ่งมั่นผลิตเครื่องสำอาง ที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า
   
           
    -

    บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ โดยการฝึกอบรม (Training) และคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงาน เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในองค์กร
           
    -

    บริษัทได้นำเอาเทคโนโลยีเครื่องจักร มาประยุกต์ใช้กับงานให้ทันสมัย เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและเครื่องมือทดสอบและตรวจสอบคุณภาพของสินค้า เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

  2. สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
   
    -     บริษัทมีรูปแบบการบริการ แบบ One Stop Service ลูกค้าสามารถออกแบบ (Design) และเลือกผลิตภัณฑ์ (Products) ได้ด้วยตนเอง
           
    -     เพิ่มความสะดวก โดยบริการจดแจ้ง อย.ให้แก่ลูกค้า
           
    -     บริษัทมีระบบการจัดการกับข้อร้องเรียน (Complain) ของลูกค้า ได้อย่างรวดเร็วและสามารถตอบกลับลูกค้าได้ทัน ภายในเวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีก
           
  3. โดยพัฒนาคุณภาพของเครื่องสำอางได้อย่างต่อเนื่อง
   
    -     บริษัทมีทีมงานวิจัยละพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) เพื่อวิจัยคิดค้นสูตร ผลิตภัณฑ์ใหม่และสามารถพัฒนาสูตรเฉพาะให้แก่ลูกค้าได้อย่างลงตัว
 
 
 
 

 

ในรูปแบบ One Stop Service ที่เดียวที่ให้คุณครบทุกความต้องการ

 
 
วิสัยทัศน์ของโรงงาน

 

“บริษัทมุ่งมั่นผลิตเครื่องสำอาง ที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าโดยพัฒนาคุณภาพของเครื่องสำอางค์ได้อย่างต่อเนื่อง”

 

  สถิติคนเข้าชมเว็บ
015434